Terveydenhoito & sosiaaliasiat

lautapaMistä apua Helsingissä

Terveydenalan ammattilaisten puoleen voit kääntyä terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Sosiaaliasioissa sinua neuvoo oman alueesi sosiaalikeskus.
Omalta terveysasemaltasi saat neuvontaa ja ohjausta terveyspalvelujen käytöstä. Oman terveysaseman ollessa suljettuna hoidetaan kiireelliset sairaudet ja tapaturmat terveyskeskuspäivystyksessä.


Aiheeseen liittyvät linkit

TERVEYSASEMAT – Helsingin kaupunki

TERVEYSNEUVONTA
Puh. 09 310 10023 – V
astaa helsinkiläisten sairaanhoitoa ja terveyspalveluja koskeviin kysymyksiin ympäri vuorokauden.

KELA

SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS

NUORTEN PALVELUJEN SOSIAALITYÖ