Työelämän pelisäännöt

lautapaKesätöihin

Työelämän pelisäännöt perustuvat lakeihin, joita sekä työntekijän että työnantajan tulee noudattaa.  

Työsuhde on työntekijän ja työnantajan välinen suhde.
Työntekijällä on esimies, työnantaja, jonka velvollisuus on uuden työntekijän perehdyttäminen; työtehtäviin ja työpaikan ohjeistuksiin opastaminen. Työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan. Työlainsäädäntö turvaa työntekijän oikeuksia työsuhteessa.

Laki nuorista työntekijöistä suojelee alle 18 –vuotiasta työelämässä. Siinä määritellään mm. työaikaa ja työtehtäviä koskevia säädöksiä.

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena
Oppivelvollisuutensa suorittanut 15-vuotias saa itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15 -vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse.

Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja sopivat mm. työsuhteen alkamisajankohdasta, työpaikasta, työajasta, palkasta, palkanmaksukaudesta ja irtisanomisajasta.

Työsuhteen alkaessa toimita verokortti työnantajallesi.
Verohallinto lähettää vuosittain verokortin kaikille yli 15 –vuotiaille. Tarkista tietosi ja tee tarvittavat muutokset. Ohjeet löytyvät verohallinnon sivuilta.

Seuraa työaikojasi ja kirjaa ylös työtuntisi, kun saat palkkalaskelman niin tarkista se.

Työturvallisuus ja työterveyshuolto
Esimiehen velvollisuus on perehdyttää työntekijä myös työturvallisuuteen.  Vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla, mutta työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille työpaikalla oleville. Neuvoja, ohjausta ja tietoja työhyvinvointiin liittyen voi saada myös työterveyshuollosta.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada työtodistus kirjallisena.
Työtodistus on tärkeä mm uusia töitä ja koulutusta hakiessa.

Työsopimuksen noudattaminen
Jos sinusta tuntuu, että työnantaja ei toimi sopimuksen mukaisesti esim. palkka ei vastaa sovittua, työajat venyvät kohtuuttomiksi, tai työsopimusta ei tehdä kirjallisesti vaikka sitä pyydät ottaa niin keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa. Voit myös kysyä neuvoja esim. vanhemmiltasi.

Jos koet että asia ei esimiehen kanssa neuvotellessa selviä niin voit ottaa yhteyttä Uudenmaan työsuojelupiiriin. Työsuojelupiiri opastaa ja valvoo mm. työpaikkojen turvallisuutta ja työsuhteen ehtoihin liittyviä asioita. Tai voit soittaa kesäduunari infoon.
kesäduunari_info Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunaripuhelin palvelee kaikkia kesätyöntekijöitä jälleen toukokuusta alkaen.

Aiheeseen liittyvät linkit
NUORET JA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ
TYÖMARKKINA-AVAIN
TYÖSUOJELUPIIRI – Tietoa nuorille työntekijöille ja kesätyöntekijöille, työturvallisuudesta työsopimukseen
KESÄDUUNARI-INFO