ASUMINEN


Vuokra-asunnot

Nuorisoasunnot on tarkoitettu nuorille, jotka ovat jo töissä tai ovat hakeutumassa töihin. Opiskelija-asuntoja voit hakea silloin, jos opiskelusi on päätoimista,tutkintoon johtavaa ja opintotukeen oikeuttavaa opiskelua.
Vuokra-asuntoja tarjoavat kunnat ja muut kiinteistöhoitoyhtiöt ja yksityiset vuokranantajat.


Nuorisoasuntoliitto

Nuorisoasuntoliitto ry – NAL  ja sen yhtiö NAL Asunnot Oy  vuokraa asuntoja 18–29-vuotiaille, jotka eivät ole päätoimisia opiskelijoita. Etusijalla ovat ensimmäiseen omaan asuntoon muuttajat. Asunnot vuokrataan määräaikaisella viiden vuoden vuokrasopimuksella. Tämän lisäksi  NAL isännöi liiton välivuokraamia nuorisoasuntoja.

Nuorisosäätiö
Nuorisosäätiö tukee 18–30-vuotiaita työssä käyviä ja työelämään hakeutuvia nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämiseen. Säätiö rakennuttaa ja ylläpitää  vuokra-asuntoja sekä tarjoaa asukkaille neuvontaa ja ohjausta asumiseen ja tukea elämänhallintaan. Asuntoja voivat hakea alle 30-vuotiaat työssäkäyvät nuoret. Asumisoikeus päättyy kun päävuokralainen täyttää 35 vuotta.

Oranssi ry
Oranssin asuntoja voivat pääasiassa hakea alle 25-vuotiaat nuoret ja perheet. Tärkeimpinä valintakriteereinä ovat ikä ja kiinnostus Oranssin omatoimista asumismuotoa kohtaan.

Muut vuokra-asunnot
Kaupungeilla ja kunnilla on omia vuokra-asuntoja.Tutustu asunnon hakuun kuntien nettisivuilla.

Helsingin kaupungin vuokra-asunnot
Helsingin kaupunki on Suomen suurin vuokranantaja, joka omistaa yli 56.000 asuntoa. Kaupungin vuokra-asunnossa asuu joka kuudes helsinkiläinen. Kaupungin vuokra-asunnot ovat kohtuuhintaisia, ja niitä on lähes kaikissa kaupunginosissa.

Opiskelija-asunnot
 Helsingissä opiskelija-asuntoja tarjoaa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, jolla on useita asuntokohteita ympäri pääkaupunkiseutua. Opiskelija-asuntoja on myös erilaisilla osakunnilla ja yliopiston tiedekunnilla. Asuntoilmoituksia löytyy myös oppilaitosten ilmoitustauluilta. Asunnon hankkiminen on hyvä aloittaa mahdollisimman pian, kun saat tietää kouluun pääsystäsi.

Näin haet asuntoa

Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla kannatta varata aikaa asunnon hakuun.
Vuokra-asuntoa etsiessäsi on hyvä että haet asuntoa mahdollisimman monesta paikasta.

Saatat joutua uusimaan hakemuksesi ehkä useammankin kerran, sillä se on  yleensä voimassa tietyn ajan.  Varsinkin edulliset vuokra-asunnot ovat hyvin haluttuja.  Asunnonhaussa kannattaa olla tarmokas ja miettiä myös omaa vaatimustasoaan esimerkiksi asunnon koon tai sijainnin suhteen. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla yleesäkin on hyvät liikenneyhteydet, mikä kannattaa muistaa miettiessään asuntokohteen toiveita.

Omaan kotiin muuttamiseen liittyy monia kysymyksiä ja voi tuntua vaikealta tietää missä järjestyksessä asioita kannattaisi lähteä hoitamaan.  Itsenäistymisvaiheessa on tyypillistä että elämäntilanteet ja asumismuoto vaihtuvat ja silloin monet asiat askarruttavat.  Siinä vaiheessa kun haet asuntoa ei sinun kuitenkaan vielä tarvitse tehdä  kaikkia päätöksiä. Vasta sitten kun sinulle tarjotaan asuntoa.  Kotoa voi muuttaa asumaan yksin, kimppakämpään yhteen kaverin kanssa tai soluasuntoon ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa.

Vuokra-asuntoja on tarjolla kunnilla, yksityisillä vuokranantajilla, asunnonvälitystoimistoilla tai niitä voi etsiä netistä.  Useimmilla vuokranantajilla on  hakulomake netissä. Vuokra-asuntojen hintataso, vuokra-ehdot  ja käytännöt vaihtelevat, joten kannattaa tutustua vaihtoehtoihin. Asunnon jonotus varsinkin opiskelija-asuntoihin vaihtelee vuodenaikojen mukaan.

Aiheeseen liittyviä linkkejä
 OMAAN KOTIIN -opas Nuorisoasuntoliiton  opas 15−25-vuotiaille itsenäistymisikäisille nuorille (pdf).

HSL Helsingin seudun liikenne – joukkoliikenteen reitit ja aikataulut

Vuokra-asukkaalle

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Vuokrasopimuksessa on mainittava kaikki vuokralaisen ja vuokranantajan sopimat ehdot. Mikäli vuokrasuhteen aikana ehtoja muutetaan, niin vuokrasopimus ja sen muutokset on syytä tehdä kirjallisesti. Vuokrasopimuksessa on hyvä olla tietoa muun muassa seuraavista asioista: vuokran määrä ja maksuaika, vuokran korottamistapa ja korottamisperusteet, vuokratakuu sekä mahdolliset muut sovittavat ehdot. Sopimuksen allekirjoittavat sekä vuokranantaja että vuokralainen ja kumpikin saa sopimuksesta oman kappaleen.

Vuokrasopimuksen irtisanomisajat

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy silloin, kun voimassaoloaika umpeutuu. Eli Määräaikainen vuokrasopimus päättyy automaattisesti ilman irtisanomista sinä päivänä, joka on kirjattu sopimukseen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on voimassa niin kauan, kun vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo sen. Tällöin noudatetaan laissa määrättyjä irtisanomisaikoja.

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Vuokralaisella on laissa määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Velvollisuuksia ovat esimerkiksi vuokran maksaminen ja huoneiston hyvä hoitaminen. Vuokranantajan taas tulee huolehtia mm. siitä, että asunto on hyvässä kunnossa.

Lue lisää vuokrasopimuksesta ja vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista Nuorisoasuntoliiton nettisivulta. vuokrasopimus

Aiheeseen liittyvät linkit 
VUOKRALAISET.FI – vuokralaisen tietopaketti

KULUTTAJALIITTO – vuokraopas, neuvoja vuoralaiselle ja vuokranantajalle

NUORISOASUNTOLIITTO -asumisen abc/vuokrasopimus/vuolralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Asuminen ja talous

Jotta pienemmilläkin tuloilla voisi asua kohtuullisesti, niin pienituloinen ruokakunta voi hakea asumistukea asumismenoihinsa. Asumistukea voi saada vakinaiseen vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasuntoon. Ruokakunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa asuvat henkilöt. Asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

 

 

Asumislisä on osa opiskelijoiden opintotukea. Se on valtion maksamaa verotonta avustusta. sen myöntämisen yleiset edellytykset ovat samat kuin opintotuessa yleensä. Asumislisää voi saada vain opiskelukuukausilta.

Toimivassa taloudenpidossa tulot ja menot ovat tasapainossa. Tulot ovat rahaa, joita saa esimerkiksi palkasta tai tuista esimerkiksi opintoraha. Säännöllisesti maksettavia menoja on esimerkiksi vuokra, sähkö – ja puhelinlasku, vakuutukset yms. Rahan täytyy riittää myös ruokaan, vaatteisiin, hygieniatuotteisiin ja vapaa-ajan harrastuksetkin pitää huomioida. Järkevään taloudenpitoon löytyy hyviä käytännön vinkkejä tarjoavia nettisivuja.

 

 

Tärkeät asiat muuttamiseen liittyen voit tarkistaa Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC:n sivuilta löydät muun muassa budjettilaskurin ja muuta hyödyllistä tietoa oman talouden suunnittelun tueksi.

 Aiheeseen liityvät linkit

NUORISOASUNTOLIITTO – Asumisen ABC

KELA – Asumisen tuet

MARTAT – vinkkejä hyvään taloudenhoitoon

KILPAILU -JA KULUTTAJAVIRASTO – vinkkejä hyvää taloudenhoitoon

Muut asumisvaihtoehdot

Vuokra-asuntojen lisäksi on tarjolla myös muunlaisia asumisvaihtoehtoja.
Tällaisia ovat asumisoikeus, -osaomistus- ja omistusasunnot.

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasumista säätelee laki asumisoikeudesta. Asumisoikeusasuminen on vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuoto. Kuten vuokratessa asuntoa kirjoitetaan vuokrasopimus, asumisoikeuden hallinnasta kirjoitetaan asumisoikeussopimus. Asumisoikeusasunnolla tarkoitetaan asuntoa, josta sen käyttäjä maksaa 15% asunnon kokonaishinnasta. Tämän lisäksi asukas maksaa käyttömaksua hallinnassaan olevista neliöistä. Asumisoikeusasuntoon sijoitetun pääoman saa takaisin rakennusindeksillä tarkistettuna asumisen päättyessä. Asumisoikeusasunnot jaetaan vuoronumerojen perusteella.

Osaomistusasunto

Vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimaastoon on luotu muitakin asumismuotoja. Osaomistusasunto on järjestely, jossa asukas lunastaa asunnosta tietyn osuuden osakkeista ja tulee vuokralaiseksi asuntoon. Osuus vaihtelee 10-30 prosenttiin asunnon hinnasta. Tietyn määräajan kuluessa asukas voi lunastaa asunnon omakseen.

Omistusasunto

Omistusasunto on asunto, jonka koko myyntihinnan ostaja maksaa heti, eli ostaa asunnon itselleen. Omistusasunnon hankkiminen vaatii yleensä lainarahaa. Asuntolainaa voi hakea rahoituslaitoksista kuten pankeista tai Hypoteekkiyhdistyksestä. Lainaa voi kysyä myös joidenkin kuntien asuntotoimistoista. Yleishyödyllisillä rakennuttajilla on omat rahoitusvaihtoehtonsa.

Hitas on Helsingissä käytössä oleva asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on turvata, että asuntojen hinnat perustuvat niiden todellisiin tuotantokustannuksiin.

Aiheeseen liittyvät linkit:

KILPAILU – JA KULUTTAJAVIRASTON ASUNTOTIETOSIVU -tietoa omistus-, osaomistus- ja asumisoikeusasumisesta.

TA-YHTIÖIDEN -tarjoamat vuokra-, asumisoikeus, osaomistus ja omistusasunnot. (Klikkaa kohdasta asumismuodot)

HELSINGIN ASUMISOIKEUS Oy:n – tarjoamat asumisoikeusasunnot

ASUNTOSÄÄTIÖN – tarjoamat vuokra-, asumisoikeus, osaomistus ja omistusasunnot.

HELSINGIN KAUPUNKI -tietoa Hitasasunnoista

 

Kysy Pulmakulmassa asumisesta

KYSYMYS & VASTAUS -PALSTA