KANSALAISENA


Vaikuttaminen

Asioihin voi vaikuttaa monella eri tavalla ja tasolla. Vaikuttamistapoja voivat olla esimerkiksi yleisönosastokirjoitus, oma blogi, Ruuti ryhmässä toimiminen, äänestäminen vaaleissa, järjestössä toimiminen yms. Vaikuttamistasoja voi olla vaikka oma nuorisotalo, oma koulu, kaupunginosayhdistys, kunnallispolitiikka, yms. Eli mahdollisuuksia ja tapoja on monia.

Ruuti on helsinkiläisten nuorten oma vaikuttamisjärjestelmä, Joka on kaikille 13–20-vuotiaille helsinkiläisille. Ruutiin osallistuminen ei vaadi mitään tietoa tai koemusta ennestään, riittää että haluat vaikuttaa johonkin sinulle tärkeään pieneen tai isoon asiaan. Valtikan nettisivulla on laajasti tietoa vaikuttamisesta ja keinoista, joilla voit vaikuttaa elämääsi, ympäröivään yhteisöön tai vaikka koko maailmaan. Demokratia.fi on oikeusministeriön verkkopalvelu, jossa on tietoa vaikuttamisesta. Osallistu.fi verkkosivu on opintokeskusten yhteistyönä luoma sivusto, jolta sivustolta löydät runsaasti tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta omalla paikkakunnallasi ja lähiympäristössäsi.

Aiheeseen liittyvät linkit

 

RUUTI

VALTIKKA

DEMOKRATIA.FI
Löydä vaikuttamisen verkkopalvelut ja osallistu päätöksentekoon
kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi,
nuortenideat.fi, otakantaa.fi

OSALLISTU.FI

Asioiden hoitaminen

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa, asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt.

Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet, tämän lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilasavustuksista sekä maahanmuuttajan tuesta. Kelan palveluista voi kysyä myös netissä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Kuluttajavirastosta saat muun muassa kuluttajaneuvontaa. Se on palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitatilanteeseen.

Kansalaisneuvonta.fi ohjaa oikeaan julkiseen palveluun sekä neuvoo palveluiden käytössä. Palvelu toimii puhelimitse, chatissa, sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla, etäyhteydellä tai tekstiviestillä.

Ympäristö

Ihminen elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Ihmisen toiminnalla on merkitystä siihen, millaisena luonto pysyy ja millaisena jätämme sen tulevaisuuden sukupolville. Omassa arkisessa toiminnassa voi toimia ympäristöystävällisesti esim. kierrättämällä tai välttämällä roskaamista. Suomessa toimii myös luonnon- ja eläintensuojeluun keskittyneitä järjestöjä, joiden toimintaan voi osallistua.

Pääkaupungin kierrätyskeskus muun muassa vastaanottaa ja myy käytettyjä tavaroita, huoltaa ja korjaa lahjoitettuja polkupyöriä ja sähkölaitteita, tarjoaa kolutusta ja neuvontaa yms.

Suomen luonnonsuojeluliitto tekee alueellista ja paikallista luonnonsuojelutyötä. 15 alueellista piiriä ja 180 paikallisyhdistystä tekevät ruohonjuuritason luonnonsuojelutyötä monimuotoisemman luonnon ja puhtaamman ympäristön hyväksi. Toiminta on avointa kaikille luonto- ja ympäristöasioista kiinnostuneille. Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa. WWF toimii kaikilla luonnonsuojelun osa-alueilla ja sen tehtävänä on pysäyttää luonnon köyhtyminen rakentamalla sellainen tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Eläinsuojeluun keskittyneitä järjestöjä ovat muun muassa SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry ja Animalia.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistoimintaa on monenlaista, jota voi tehdä useasti, silloin tällöin tai kertaluoteisesti. Vapaaehtoistoiminta on omista arvoista lähtevää, ihmisten, yhteisöjen tai ympäristön hyväksi tehtyä työtä, jota ei tehdä rahallista korvausta vastaan. Vapaaehtoistoiminnan tuottaa yleistä hyvää ja lisäarvoa kaikille osallisille. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat kokevat sen lisäävän heidän tyytyväisyyttään elämään.

Aiheeseen liittyvät linkit

HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUS

HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

JÄRJESTÖ- JA VAPAAEHTOISTOIMINTAA HELSINGISSÄ

TALKOOTÖITÄ HELSINGIN VIHERALUEILLA

TOMINTASUOMI.FI – kootusti tietoa vapaaehtoistyömahdollisuuksista Suomessa

MAAILMALLE.NET -tietoa vapaaehtoistyömahdollisuuksista ulkomailla

Kysy Pulmakulmassa vaikuttamisesta

KYSYMYS & VASTAUS -PALSTA

Kysy Pulmakulmassa vaikuttamisesta

KYSYMYS & VASTAUS -PALSTA