OPISKELU


Opiskelupaikan valinta & haku oppilaitoksiin

Ammatinvalintaa pohtiessa on hyvä kartoittaa omia taitoja, vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita.Opiskelupaikan saamiseen vaikuttaa koulumenestyksen lisäksi työkokemus, lahjakkuus, soveltuvuus alalle sekä joillain aloilla terveydelliset seikat.

Opiskelupaikan valinnassa ja hakemisessa auttaa
• oman oppilaitoksen opinto-ohjaaja
• työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluissa työskentelevä ammatinvalintapsykologi.
• Kavereiden ja perheen kanssa keskustelu antaa myös kuvaa siitä mikä voisi olla sinulle se sopivin opiskeluala.
• Tulevaisuustiski neuvoo ja ohjaa alle 18-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria, jotka ovat jääneet ilman toisen asteen koulutuspaikkaa tai keskeyttävät opintonsa.
• Ohjaamo Helsinki  neuvoo ja ohjaa koulutusasioissa 15-19 -vuotiaita.
• Käy tutustumassa koulutuksiin ja oppilaitoksiin keväällä järjestettävissä avoimissa ovissa.

Pulmakulma kysymys&vastaus –palstalla on vastauksia paljon eri aloihin tulleisiin kysymyksiin. Sinun on myös mahdollista jättää meille kysymys. Mieti millaisesta tekemisestä pidät ja tutustu eri aloihin.

Hyvä jos sinulla on mahdollisuus kysellä ja keskustella eri alan ammattilaisten kanssa. Tai perehdy ammattialoihin netissä. Opintopolku -sivuilla on koottu koulutusasteiden otsikoiden alle mitä siinä koulutusasteessa voi opiskella. Tutkintojen selaaminen tiputtamalla pois ei kiinnostavat alat ja nostamalla vähän tai paljon kiinnostavat omaksi ryhmäkseen voi olla yksi tapa selata vaihtoehtoja.

Haku oppilaitoksiin

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
Keväisin ja syksyisin
Opintopolku.fi

Korkeakoulujen haku
Ammattikorkeakouluun tai yliopistoon haet joko korkeakoulujen yhteishaussa tai korkeakoulujen omissa erillishauissa

Kevään korkeakouluhaussa haet syksyllä alkaviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksiin. Lukion päättäneet hakevat yleensä yhteishaussa.

Aiheeseen liityvät linkit
OPINTOPOLKU

OHJAAMO HELSINKI

AMMATINVALINTA.FI

Opintojen rahoittaminen

Jos opiskelet päätoimisesti voit saada opintotukea. Opintotuki koostuu kolmesta osasta; opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotukiasiassa sinun kannattaa olla suoraan yhteydessä Kelaan. Kelan nettisivuilta löydät yksityiskohtaista tietoa opiskelijoiden tuista. Voit myös asioida paikanpäällä Kelan toimistossa tai soittaa palvelunumeroon, jossa annetaan neuvontaa. Kelan sivulla on myös opintotuen keskustelupalsta, jossa voi lukea aikaisemmin tulleita kysymyksiä ja niihin tulleita vastauksia tai jättää sinne oman kysymyksen. KELA:n internetsivuilla on opintotuen laskuri, josta voi laskea opintotuen määrän.

Opintoja voi rahoittaa myös käymällä töissä opiskelun ohella. Opiskelijan vuositulorajan seuraaminen on tärkeää sillä omat tulosi vaikuttavat siihen kuinka monelta kuukaudelta voit nostaa opintotukea.

Aiheeseen liittyvät linkit

KELA – opiskelijan tuet

Opiskelu ulkomailla

Ulkomaille voi lähteä suorittamaan koko tutkinnon alusta loppuun tai lähteä opiskelijavaihtoon osana suomalaista tutkintoa. Kielikursseja ja erilaisia täydennyskoulutusopintoja on myös tarjolla kaikenikäisille.

Aloita suunnittelu ja tiedonhankinta hyvissä ajoin, ennen kuin lähdet ulkomaille. Varaa riittävästi aikaa myös käytännön järjestelyiden toteuttamiseen. Hyviä tiedonlähteitä ulkomaille opiskelemaan haluaville on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n maailmalle.net ja maatieto.net nettisivut. Opiskelijavaihdoissa kannattaa hyödyntää oman oppilaitoksen tarjoamia mahdollisuuksia. Kansaneläkelaitoksen nettisivulta saat tietoa siitä, mihin ulkomailla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada opintotukea.  Tarvittaessa voit kysyä neuvoja suoraan myös CIMO:n neuvontapalvelusta, koulusi opinto-ohjaajalta tai Kelasta.

Aiheeseen liittyvät linkit

MAAILMALLE.NET -tarjoaa tietoa eri maiden koulutusmahdollisuuksista.

MAATIETO.NET -tietoa ulkomailla opiskelusta maakohtaisesti

KELA -opintotuki ulkomaille

CIMO NEUVONTAPALVELUT

Ilman opiskelupaikkaa

Niille, jotka eivät saaneet tai hakeneet lainkaan opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen, on olemassa erilaisia vaihtoehtoja.Näitä ovat kymppiluokat eli perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen koulutukseen tähtäävät, valmistavat ja valmentavat koulutukset sekä nuorten työpajat.

Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.

Ohjaamo on Helsingin kaupungin matalan kynnyksen neuvontapalvelu 15-29-vuotiaille helsinkiläisille.

Ohjaamosta nuori saa apua tulevaisuuden suunnitteluun, opiskelu- ja työpaikan löytämiseen, asunnon hankintaan ja elämänhallintaan. Ohjaamossa palvelevat työllisyyspalveluiden,opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen sekä TE-toimiston asiantuntijat.

Ohjaamo sijaitsee Kampissa, osoitteessa Fredrikinkatu 48.  Ohjaamo on avoinna ma klo 12-16 ja ti-pe 10-16.

Ohjaamon palvelunumero 040 7046818 palvelee ma-pe klo 9-15

 

Aiheeseen liittyvät linkit

OHJAAMO HELSINKI

SUUNTA -palvelu chat-pohjainen ohjaus- ja neuvontapiste on auki sunnuntaista torstaihin klo 17-22. Chatissa voit juttella ja kartoittaa vaihtoehtoja koulutukseen, työhön ja tulevaisuuteen liittyen.

Kysy Pulmakulmassa opiskelusta

KYSYMYS & VASTAUS -PALSTA