TYÖ JA KESÄTYÖ


Kysy Pulmakulmassa työstä

KYSYMYS & VASTAUS -PALSTA

Kesätöihin

Kesätöitä kannattaa hakea hyvissä ajoin heti vuoden vaihteen jälkeen. Suurin osa kesätyöntekijöistä kutsutaan haastatteluihin ja otetaan työsuhteeseen jo helmi-huhtikuun aikana.

Zen ja kesätöiden hakeminen –video opastaa ensimmäistä kesätyöpaikkaa hakevia.

 

Kesätyötä kannattaa etsiä monin tavoin. Tärkeää työn haussa on olla ennakkoluuloton, aktiivinen ja lähteä rohkeasti tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.
”Tutustu työelämään ja tienaa”
Vaihtoehtona kesätyölle on peruskoululaisille ja lukiolaisille tarkoitettu kahden viikon työskentely- ja tutustumisjakso eri alojen yrityksissä. Kahden viikon ajalta maksetaan kertakorvauksena 335€.
Useat yritykset ilmoittavat avoimista työpaikoistaan tai niille voi jättää avoimen hakemuksen suoraan yrityksen Internet-sivuilla. Lisätietoja Taloudellisen Tiedotustoimiston, TAT:n sivuilta.
Kesätyöt Helsingissä
Helsingin kaupunki palkkaa kesäisin tuhansia kesätyöntekijöitä ja kesäsijaista erilaisiin tehtäviin. Haku jatkuu pitkin kevättä. Osa kaupungin kesätyöpaikoista on suunnattu erityisesti nuorille 16-17-vuotiaille. Näihin paikkoihin on hakuaika maaliskuussa.
Ansio-kurssilta vinkkejä kesätyönhakuun
Kaksi kurssikertaa ja 12 tuntia käytännön harjoittelua HOK-Elannon toimipaikoissa. Kurssille voivat hakea kaikki toukokuun 2018 loppuun mennessä 15 vuotta täyttäneet, alle 18-vuotiaat nuoret. Kurssi on ilmainen. Kurssin järjestävä Helsingin kaupungin nuorisopalvelut ja HOK-Elanto.
Kevään 2018 ensimmäiset kurssit tammikuussa.
        

CV- ANSIOLUETTELOMALLI

CV – Curriculum Vitae – Ansioluettelo

  • kertoo sinusta kaiken oleellisen listattuna, tiiviissä muodossa – kuka olet ja mitä osaat.
  • Merkitse tiedot aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.
  • henkilötiedot
  • koulutus
  • työkokemus
  • kurssit
  • kieli- ja ATK-taidot.
  • Voit kertoa myös harrastuksesi ja mahdolliset luottamustoimesi.
  • Mikäli työkokemuksesi on vähäinen kerro laajemmin esim. harrastuksista.
  • Muista mainita myös opiskeluaikaiset työharjoittelupaikat.

Työhakemuslomakkeissa pyydetään myös kirjoittamaan itsestäsi ”Henkilökohtainen esittely”  -kentässä. Tätä kohtaa ei kannata jättää tyhjäksi.
Valmistaudu lomakkeiden täyttämiseen ja tee CV:n lisäski myös 2-4 kappaleen pituinen kuvaus itsestäsi.
Mitä osaat? Mitä olet tehnyt? Mitä harrastat? Mitkä adjektiivit kuvaavat sinua ja mistä olet kiinnostunut?

Matti Mallikas                                                ANSIOLUETTELO
Kompassitie 28                                              15.12.2017
00100 Helsinki
puh. 0404 123 456
matti.mallikas@sahkoposti.fi
syntymäaika: 1.1.2000

KOULUTUS
Alppilan lukio                                         aloituspvm – jatkuu
Alppilan yläaste                                      aloituspvm – päättymisvpm peruskoulu

TYÖKOKEMUS

Työnantajan nimi ( esim. yritys)
nimike ( esim. marjanpoimija)                 (esim. 20.6.2017-25.7.2017)
Työnantajan nimi ( esim. yritys)
nimike ( TET -harjoittelu )                        (esim. 17.3.2016-21.3.2016)
Työnantajan nimi ( esim. yritys)
nimike (esim. marjanpoimija)                  (esim.11.6.2015-30.7.2015)

KURSSIT
esim. Ansio-kurssi                                        kevät  2017

KIELITAITO
englanti   hyvä
ruotsi       tyydyttävä
saksa        alkeet

TIETOTEKNIIKKATAIDOT
Word, Excell, Power Point,  sosiaalinen media

HARRASTUKSET / JÄRJESTÖTOIMINTA

Kurssit ja harrastukset apuna työnhaussa

Kesätyöhaussa, niin hakemuksessa kuin haastattelussa, on tärkeää mainita myös omat harrastukset, kurssit, luottamustoimet ja vapaaehtoistyö, joissa olet oppinut monia työelämässäkin vaadittavia taitoja.

Työhakemuslomakkeissa kysytään koulutusta, muita kursseja ja pätevyyksiä. Tähän kohtaan voi oman peruskoulutuksen ja jo mahdollisen ammatillisen koulutuksen lisäksi laittaa myös muita työelämätaitoihin valmentavia kursseja.

Voit kehittää omia valmiuksiasi erilaisiin työelämätaitoihin pätevöittävillä kursseilla. Näitä ovat esim. lastenhoitokurssit, Ea –kurssi, hygieniapassi. Valmentavat kurssit ovat lyhyitä kursseja tai testejä, joissa voi käydä kun on opiskellut testiin vaadittavan aineiston.

Tässä linkkejä ja tietoa missä kursseja ja testejä voi suorittaa.

Aiheeseen liittyvät linkit
ANSIO-KURSSI – Tietoa työelämästä ja kesätyönhausta; teoriaa ja harjoittelua. Järjestäjinä nuorisoasiainkeskus ja HOK-Elanto

EA-KURSSIT

NUORISOASIAINKESKUS – harrastehaun avulla voit ottaa selvää, millaista harrastustoimintaa nuorisotaloilla on

HYGIENIAPASSI

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KURSSIT – Lastenhoitokurssi

PÄÄKAUPUNGIN 4H YHDISTYKSEN KURSSIT – mm. kerho-ohjaaja, dogsitter, ajokortti työelämään ja asiakaspalvelukurssi sekä EA- ja hygianiapassikoulutukset

Työhaastattelu

Valmistaudu haastatteluun huolella, koska se on työnhakutilanteen ratkaisevin vaihe.

Ennen haastattelua:

• Tutustu työpaikkaan esim. heidän nettisivuillaan.
• Kerää kaikki todistukset.
• Valmistaudu kertomaan itsestäsi positiivisia ja hyviä ominaisuuksia kuvaavin esimerkein.
• Valmistaudu perustelemaan miksi sinut pitäisi juuri valita.
• Varmista kuka tai ketkä toimivat haastattelijoina.
• Pukeudu siististi.

Haastattelussa:

• Ole ajoissa paikalla ja esittele itsesi.
• Muista kohteliaat käytöstavat ja reippaus – Ensivaikutelma on tärkeä.
• Puhu selkeästi ja vastaa haastattelijan kysymyksiin täsmällisesti.
• Jos et ymmärrä kysymystä niin pyydä tarkentamaan.
• Katsekontakti,  ryhdikäs asento ja tarkkaavaisuus kertovat asenteestasi.
• Ole rehellinen mutta älä liian vaatimaton.
• Kysy, koska ratkaisu tehdään ja miten siitä ilmoitetaan.

Työhaastatteluissa kysytään usein samoja kysymyksiä. Valmistaudu vastaamaan työkokemuksesta, koulutuksesta, harrastuksista ja tavoitteista.

Mieti vahvuuksiasi ja miksi juuri sinä olisit sopiva työhön. Mieti mitä työ edellyttää ja miten pysyt sen hoitamaan. Ei riitä, että sanoo olevansa paras. Pitää pystyä perustelemaan.

Ei kannata hermostua, jos haastattelemassa onkin useita henkilöitä. Usein yksi tarkkailee, toinen kyselee.

Aiheeseen liittyvät linkit
ANSIO-KURSSI – Tietoa työelämästä ja kesätyönhausta; teoriaa ja harjoittelua. Järjestäjinä nuorisoasiainkeskus ja HOK-Elanto

EA-KURSSIT

NUORISOASIAINKESKUS – harrastehaun avulla voit ottaa selvää, millaista harrastustoimintaa nuorisotaloilla on

HYGIENIAPASSI

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KURSSIT – Lastenhoitokurssi

PÄÄKAUPUNGIN 4H YHDISTYKSEN KURSSIT – mm. kerho-ohjaaja, dogsitter, ajokortti työelämään ja asiakaspalvelukurssi sekä EA- ja hygianiapassikoulutukset

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt perustuvat lakeihin, joita sekä työntekijän että työnantajan tulee noudattaa.  

Työsuhde on työntekijän ja työnantajan välinen suhde.
Työntekijällä on esimies, työnantaja, jonka velvollisuus on uuden työntekijän perehdyttäminen; työtehtäviin ja työpaikan ohjeistuksiin opastaminen. Työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan. Työlainsäädäntö turvaa työntekijän oikeuksia työsuhteessa.

Laki nuorista työntekijöistä suojelee alle 18 –vuotiasta työelämässä. Siinä määritellään mm. työaikaa ja työtehtäviä koskevia säädöksiä.

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena
Oppivelvollisuutensa suorittanut 15-vuotias saa itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15 -vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse.

Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja sopivat mm. työsuhteen alkamisajankohdasta, työpaikasta, työajasta, palkasta, palkanmaksukaudesta ja irtisanomisajasta.

Työsuhteen alkaessa toimita verokortti työnantajallesi.
Verohallinto lähettää vuosittain verokortin kaikille yli 15 –vuotiaille. Tarkista tietosi ja tee tarvittavat muutokset. Ohjeet löytyvät verohallinnon sivuilta.

Seuraa työaikojasi ja kirjaa ylös työtuntisi, kun saat palkkalaskelman niin tarkista se.

Työturvallisuus ja työterveyshuolto
Esimiehen velvollisuus on perehdyttää työntekijä myös työturvallisuuteen.  Vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla, mutta työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille työpaikalla oleville. Neuvoja, ohjausta ja tietoja työhyvinvointiin liittyen voi saada myös työterveyshuollosta.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada työtodistus kirjallisena.
Työtodistus on tärkeä mm uusia töitä ja koulutusta hakiessa.

Työsopimuksen noudattaminen
Jos sinusta tuntuu, että työnantaja ei toimi sopimuksen mukaisesti esim. palkka ei vastaa sovittua, työajat venyvät kohtuuttomiksi, tai työsopimusta ei tehdä kirjallisesti vaikka sitä pyydät ottaa niin keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa. Voit myös kysyä neuvoja esim. vanhemmiltasi.

Jos koet että asia ei esimiehen kanssa neuvotellessa selviä niin voit ottaa yhteyttä Uudenmaan työsuojelupiiriin. Työsuojelupiiri opastaa ja valvoo mm. työpaikkojen turvallisuutta ja työsuhteen ehtoihin liittyviä asioita. Tai voit soittaa kesäduunari infoon.
kesäduunari_info

Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunaripuhelin palvelee kaikkia kesätyöntekijöitä jälleen toukokuusta alkaen.

Aiheeseen liittyvät linkit

NUORET JA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ
TYÖMARKKINA-AVAIN
TYÖSUOJELUPIIRI – Tietoa nuorille työntekijöille ja kesätyöntekijöille, työturvallisuudesta työsopimukseen
KESÄDUUNARI-INFO

Töihin ulkomaille

Ulkomailla työskentely on vaihtoehto sinulle, joka haluat asettaa itsellesi haasteita, ja kehittää samalla osaamistasi.Kielitaitosi paranee, luot suhteita ulkomaille ja toimiminen toisessa kulttuurissa opettaa itsenäisyyttä. Ulkomailla hankittu työkokemus voi auttaa uuden uran alkuun myös kotimaassa. Työskentely voi olla palkka – tai vapaaehtoistyötä. Mahdollisuuksia löytyy niin Pohjoismaista, Euroopasta kuin Euroopan ulkopuoleltakin.Ennen kuin päätät miten ja minne haluat lähteä, selvitä mitä asioita sinun tulisi ottaa huomioon. Tietoa ulkomaille lähdöstä saat muun muassa te-palveluiden nettisivulta, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n maailmalle.net nettisivulta,  Nuortenelämä.fi verkkopalvelusta ja jos kiinnostuksesi kohdistuu pohjoismaihin, niin kannattaa tutustua Nordjobbin tarjoamiin mahdollisuuksiin nuorille.

Aiheeseen liittyvät linkit

TE-PALVELUT– tietoa työskentelystä ulkomailla, erityisesti EU JA ETA alueella.

MAAILMALLE.NET– tietoa työharjoittelusta ulkomailla

NUORTENELÄMÄ.FI– käytännön tietoa huomioitavista asioista ennen kuin lähdet ulkomaille.

NORDJOBB– välittää kesätöitä Pohjoismaihin 18-28-vuotiaille

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO – Work experience, hotellityö, vapaaehtoistyö, Au pair

Yrittäjäksi

Yksi vaihtoehto oman uran luomiselle on ryhtyä yrittäjäksi. Tietoa, opastusta ja neuvontaa oman yrityksen perustamiseen saa työ – ja elinkeinoministeriön yrityssuomi.fi nettipalvelusta. YritysHelsinki on Helsingissä toimiva palvelukeskus oman yrityksen perustamisesta kiinnostuneille. YritysHelsinki on palvelukeskus yrittäjäksi aikoville ja jo toimiville yrittäjille. Sieltä saa tukea liikeidean kehittämisestä oikeiden kontaktien löytämiseen. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Palveluja ovat muun muassa yrityksen perustamisinfo, yritysneuvonta alkaville ja alkuvaiheessa oleville yrittäjille, yrittäjäkoulutus,  yrityshautomopalvelut, kasvuyritysneuvonta sekä maahanmuuttajien yrityspalvelut. 4H-yhdistykseet tarjoavat nuorille tukea yritystoimintaan. Voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa.

Aiheeseen liittyvät linkit:

YRITYSHELSINKI TYÖ – JA ELINKEINOMINISTERIÖN YRITYSSUOMI PALVELU

HELSINGIN, VANTAAN JA ESPOON 4H -YHDISTYKSET  -yrityskursseja ja -ohjausta 13-28 -vuotiaille

Ilman töitä

Ilmoittaudu mahdollisimman pian TE-palveluihin työnhakijaksi, jos et löydä töitä tai työsuhteesi loppuu. Aloita työnhakusi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Tee näin myös työvoimakoulutuksen ja palkkatukijakson jälkeen. Voit aloittaa työnhakusi jo ennen kuin työttömyys tai lomautus alkaa. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada työttömyysetuutta. Myös omavastuuaika alkaa vasta, kun olet aloittanut työnhakusi. Omavastuuaikana ei makseta työttömyysetuutta. Annamme työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle tai Kelalle oikeudestasi työttömyysetuuteen. Hae työttömyysetuutta työttömyyskassalta tai Kelalta, joka ratkaisee muut etuuden saamisen edellytykset. (Lähde:  TE-palvelut 2014) Nuorisotakuu Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Tietoa avoimista työpaikoista: TE-palveluista itsepalvelupäätteeltä ja Internet-palvelusta. Voit antaa myös omat tietosi työnhakijarekisteriin työnantajien nähtäväksi. Henkilöstö- ja toimialayritykset välittävät, vuokraavat esim. extraajia lyhytkestoisiin tilapäistöihin. Linkkivinkeissä henkilöstö- ja toimialapalveluja. Myös työvoimatoimistot hoitavat henkilöstövuokrausta. Rekrytointipalvelut Rekrytointi tarkoittaa työhönottoa, henkilöstön hankintaa, värväystä. Rekrytointipalveluyritykset rekrytoivat työntekijöitä yrityksiin mm. Internetissä. Yhteystiedoissa ja linkkivinkeissä rekrytointipalveluja. Yritykset rekrytoivat internetissä Suuri osa pääkaupunkiseudun yrityksistä rekrytoi itse esim. kesätöihin suoraan omilla kotisivuillaan. Monesti voi myös jättää avoimen hakemuksen, jolloin ei hae mitään tiettyä työtä vaan ilmoittaa olevansa kiinnostunut työnteosta kyseisessä yrityksessä. Etsi yritysten kotisivuja hakusanoilla netistä.

Ohjaamo Helsinki on uusi palvelupiste 15-29 -vuotiaille. Ohjaamosta saat apua mm. työnhaussa.

Asiaan liittyvät linkit

TE-PALVELUT– miten toimit jos jäät työttömäksi

TE-PALVELUT – nuorten sivut

HELSINGIN KAUPUNKI TYÖLLIYYSPALVELUT –  Neuvontaa ja ohjausta nuorille. Ohjaamo Helsinki, Nuorten urapalvelut, Helsingin TYP nuorten palvelut

OHJAAMO HELSINKI

 

 

 

 

KELA– tuet työttömälle työnhakijalle

 

Kysy Pulmakulmassa työstä

KYSYMYS & VASTAUS -PALSTA